หนังสือสาร์นจากต่างดาว

Bestseller Britney Spear Midnight

Bestseller Britney Spear Midnight
น้ำหอมแบรนด์เนม ของแท้ 100% ถูกที่สุด

ร้านขายสตาร์วอร์


วิธีหาเงินเพิ่มรายได้

บล็อกเพื่อนบ้าน

# KonClip.com : ดู ละคร ย้อนหลัง,ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 9, ช่อง 11, TPBS, TV Online, คลิปผี

โฮมสเตย์ หมู่บ้านกะเหรี่ยงกองม่องทะ swot วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน fiveforce

วันอาทิตย์, ตุลาคม 10, 2553

ปรวัติความเป็นมา
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านกองม่องทะเป็นภาษากระเหรี่ยง มาจากคำศัพท์ 2 ศัพท์ คือ
"กองม่อง" และ"ทะ" กองม่องเป็นชื่อลำห้วย ทะ แปลว่าบรรจบ ดั้งนั้นกองม่องทะหมายถึง ห้วยน้ำที่ไหล
มาบรรจบกับแม่น้ำรันตี ในบริเวณหมู่บ้านพอดี จึงได้ตั้งชื่อว่าหมู่บ้านกองม่องทะเป็นชุมชนที่ไม่มีประวัติ
ที่บันทึกไว้เป็นลายลักอักษร จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุ และผู้นำท้องถิ่น พอสรุปได้ว่าหมู่บ้านนี้ได้ก่อตั้งราวปี เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2383 หรือประมาณ 162 ปี มาแล้ว (นับถึงปี พ.ศ. 2545) คนกลุ่มแรกที่มาเริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนมีใครบ้าง ได้แก่ นิ่งแอ เนเซ่ง หย่องหลู่ ปองส่วย เซอจี หย่องปะ ซ่งเหย่ง จาสุ่ย เหย่าแทะ คนกลุ่มแรกที่มาตั้งหมู่บ้าน/ชุมชน นี้อพยพมาจากบ้าน เสพบ่อง ตำบไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจากบ้านจะแก หมู่บ้านทิไล่ป้า หมู่บ้านปรองดี้ หมู่บ้านจะแก หมู่บ้านไลโว่เหตุที่แต่ละกลุ่มนี้ อพยพมาจากบ้านเดิมเพราะอะไร เนื่องมาจากการย้ายถิ่นฐานมาหาที่ทำกินใหม่เพราะอาชีพหลักของคน
กลุ่มนี้ คือ การทำไร่เลื่อยลอย จะย้ายที่ไปเรื่อยๆ ไม่มีรากฐานมั่นคง สถาพทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้าน/ชุมชนนี้ ก่อนที่จะตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นอย่างไร (เช่น เป็นป่า, เป็นทุ่งหญ้า, หนองน้ำ ฯลฯ) ชุมชนแห่งนี้มีสภาพเป็นป่า เป็นทุ่งหญ้า และมีหนองน้ำไหลผ่านหมู่บ้าน ปัจจุบันป่า หรือหนองน้ำ หรือห้วยที่เคยมีในอดีต ยังคงมีอยู่หรือไม่ ถ้าหมดไปแล้วเพราะเหตุใด จึงหมดไป ปัจจุบันป่า หรือ หนองน้ำ หรือลำห้วย ที่เคยมีในอดีตยังคงมีสภาพเหมือนเดิมแต่ในบางส่วนจะมีสภาพเปลี่ยนไปบ้างรายละเอียดของธุรกิจ โฮมสเตย์ หมู่บ้านกะเหรี่ยงกองม่องทะจากสภาพแวดล้อมที่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่คาดไว้ คือ การนำเอาธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านกองม่องทะ มาผสมผสานกับความทันสมัย ของการท่องเที่ยวแบบ โฮมสเตย์ ซึ่งอาศัยความเป็นธรรมชาติที่เอื้อต่อการจัดทำโดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของชาวกะเหรี่ยงกองม่องทะซึ่งมีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ต้องเร่งรีบการการดำเนินชีวิต เหมาะแก่ผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองหลวงการเข้าพักที่โฮมสเตย์นั้น จะเป็นบ้านเดี่ยวสามารถพักได้ 5 ท่าน สไตล์ของบ้านจะคงความเป็นธรรมชาติด้วยวิถีชีวิตที่คงความดั้งเดิม วัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้ ซึ่งบางสิ่งบางอย่างอาจถูกลบเลือนไป หรือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้สัมผัสและรับรู้มาก่อนว่ามีวิถีการใช้ชีวิตในอดีตที่ผ่านมาเป็นเช่นไร และได้เผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยงมู่บ้านกองม่องทะ ที่ห่างไกลความเจริญไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะได้สัมผัสชีวิตที่ต้องพึ่งพาตนเอง ชีวิตการเป็นอยู่อย่างพอเพียง ไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่เบียดเบียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คนในหมู่บ้านจะมีความรักใคร่กลมเกลียว ไม่เก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน เป็นต้นสัมผัสกับประเพณีพื้นบ้านที่ควรอนุรักษ์ไว้ ให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสเป็นประเพณีที่ดีงามต่อไปประเพณี งานบุญข้าวใหม่หรือโบวบือส้องคูงานบุญข้าวใหม่หรือโบวบือส้องคู หมายถึง งานบุญที่ทำบุญเพื่อจะเริ่มต้นในการทำไร่ใหม่ บางท่านก็ว่าถือเป็นการทำบุญถวายข้าวใหม่แด่พระพุทธเจ้าด้วย ซึ่งในงานบุญนี้จะมีพิธีกรรมที่สำคัญ คือ พิธีบูชาแม่โพสพและผูกข้อมือผู้มาร่วมงาน งานทำบุญข้าวใหม่นี้ จะจัดในช่วงเดือนมกราคม เป็นธรรมเนียมของชาวกะเหรี่ยงในตำบลว่าถ้าหมู่บ้านใดจัดประเพณีฟาดข้าวก็จะต้องจัดทำบุญข้าวใหม่ด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดการ คือ การบูชาพระแม่โพสพของชาวกะเหรี่ยง และทำการรับขวัญผูกข้อมือ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการที่จะทำไร่ใหม่ในปีหน้า ซึ่งภายในงาน มีการละเล่นต่างๆมากมายเช่นการเปิดร้านค้าสวรรค์ การรำตง ละครพม่า เป็นต้นสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยต่อการทำธุรกิจ โฮมสเตย์ หมู่บ้านกะเหรี่ยงกองม่องทะหมู่บ้านกะเหรี่ยงกองม่องทะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีอยู่เพียงไม่กี่หลังคาเรือน ตั้งอยู่บนเนินเขาด้านหน้ามีแม่น้ำรันตีไหลผ่านเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการใช้สอยของหมู่บ้านลักษณะบ้านเรือนเป็นบ้านไม้ไผ่สาน มุงด้วยแฝกหญ้าคา จึงทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ในป่าเขาลำเนาไพร เขียวขจี อากาศสดชื่นบริสุทธิ์และแม่น้ำรันตี ที่เป็นแม่น้ำประจำหมู่บ้านก็ว่าได้ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ กิจกรรมล่องแก่งที่ตื้นเต้นเหมาะแก่การท่องเที่ยวแบบสัมผัสวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปปกคลุมไปด้วยป่าเขาซึ่งร่มรื่น เย็นสบาย การพักผ่อนที่อาศัยธรรมชาติบำบัด ในปัจจุบันคนไทยเกินครึ่งที่หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากเพิ่มขึ้นทุกขณะ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ จะเห็นได้จากสภาพอากาศในเมืองเกิดมลภาวะที่มีผลร้ายต่อสุขภาพ คนจึงหันมาพึ่งธรรมชาติในการสร้างความผ่อนคลาย ทำจิตใจให้เบิกบาน จากการสำรวจพบว่า
คนส่วนใหญ่เลือกที่จะท่องเที่ยวในรูปแบบ อาศัยธรรมชาติในการสร้างบรรยากาศที่สดใสต่อการท่องเที่ยวจึงส่งผลให้การจัดทำโฮมสเตย์ เลือกหมู่บ้านกะเหรี่ยงกองม่องทะที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่อุดมไปด้วยป่าไม้ที่ผลิใบเขียวขจี ออกดอกสวยงามตามธรรมชาติ แม่น้ำรันตีไหลผ่านหมู่บ้านความใสสะอาด เย็นชื่นใจแวดล้อมไปด้วยป่า เขาลำเนาไพร ที่มองดูแล้วลึกลับ น่าค้นหา กิจกรรมล่องแก่งที่สนุกและตื้นเต้น


การล่องแก่งที่แม่น้ำรันตี

วิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจโฮมสเตย์ หมู่บ้านกองม่องทะ
จากที่เราได้สำรวจมานั้นผลปรากฏว่า คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
จึงส่งผลดีต่อธุรกิจโฮมสเตย์ การใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาดัดแปลงก่อให้เกิดเป็นรายได้ทั้งธุรกิจและคน
ในพื้นที่จะได้มีส่วนร่วมในการจัดทำโฮมสเตย์ที่มีชาวกะเหรี่ยงเป็นเจ้าบ้านที่ดีการลงทุนไม่มากนักสามารถ
สร้างรายได้อย่างยาวนาน ราคาของที่พักไม่แพงมีส่วนลดในกรณีลูกค้าที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ๆให้โอกาสแก่คน
ที่สนใจเข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยธรรมชาติ ป่าเขา พันธุ์ไม้งามที่มีอยู่เฉพาะในป่าที่อุดมสมบูรณ์
และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เงินไม่รั่วไหลออกนอกประเทศ สนองนโยบายรัฐบาล เป็นแนวทาง
ในการเพิ่มรายได้ ทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ
ดั้งเดิม ที่ทุกวันยิ่งหดหายไปจากสังคม


วิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจโฮมสเตย์หมู่บ้านกะเหรี่ยงกองม่องทะ
Strength (จุดแข็ง)
- ราคาบ้านพักถูก เพราะการลงทุนไม่สูงจากรูปแบบการก่อสร้างบ้านที่มาจากวัสดุธรรมชาติ การใช้ชีวิต
แบบชาวบ้านที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆเลย จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีน้อย
- มีความน่าเชื่อถือ ลูกค้าให้การยอมรับในธุรกิจ โฮมสเตย์ เนื่องจากการทำการตลาดที่เข้าถึงลูกค้า
- พนักงานมีความรู้และความสามารถสูง ในการให้ข้อมูลพื้นบ้านและวัฒนธรรมต่างๆ
- การบริการที่ดีเยี่ยม ในการผสมผสานให้กลมกลืนระหว่าความเป็นธรรมชาติและความทันสมัยเพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติที่ผสมผสานกัน
Weakness (จุดอ่อน )
- เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยธรรมชาติ บางครั้งอาจส่งผลกระทบบ้างอย่างฝนตกหนักพายุเข้า อาจเกิดน้ำท่วม
ฉับพลัน ก็อาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้
- การเดินทางยังไม่สะดวก และห่างไกลความเจริญ ซึ่งบางครั้งเป็นอุปสรรคอย่างมากในการเดินทางเข้ามา
ของนักท่องเที่ยว
Opportunities (โอกาส)
-สถาบันการให้การสนับสนุนด้านเงินลงทุนกับธุรกิจขนาดเล็ก จึงส่งผลดีให้กับธุรกิจ โฮมสเตย์ในด้านการ
ลงทุน ธุรกิจสามารถนำเงินมาพัฒนาการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น
- รับบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จึงทำให้มีการรณรงค์ ให้ไทยเที่ยวไทยเกิดขึ้น จึงเป็นช่องทางการจัดการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบ บ้านพักสไตล์ ธรรมชาติ อย่างธุรกิจ โฮมสเตย์
- สื่อโฆษณา ที่สามารถแพร่ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจโฮมสเตย์ ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
การท่องเที่ยว รวมทั้งโปรโมชั่นพิเศษของ เราได้
- นักท่องเที่ยวในปัจจุบันให้ความใส่ใจต่อสุขภาพจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ในการเลือกท่องเที่ยวในรูปแบบ
บ้านพักโฮมสเตย์ ที่อาศัยธรรมชาติบำบัด
Threat (อุปสรรค)
- เศรษฐกิจ ที่ยังหยุดนิ่ง ชลอตัว การลงทุนน้อย อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนทางการเมือง
- คู่แข่ง ในปัจจุบันการทำธุรกิจในลักษณะแบบ โฮมสเตย์นี้มีหลากหลายมาก เนื่องจากได้รับความนิยมเป็น
อย่างแพร่หลายทั่วประเทศไทย อีกทั้งตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวอีกด้วย


วิเคราะห์สถานะการณ์ทางการแข่งขัน ของธุรกิจโฮมสเตย์ หมู่บ้านกะเหรี่ยงกองม่อง

คู่แข่งขันในปัจจุบัน
มีการแข่งขันสูง เนื่องจาการลงทุนไม่มากจนเกินไป และเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องออกแบบหรือสร้าง
อะไรเพิ่มมากนัก เพราะเป็นการท่องเที่ยวที่อาศัยธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างแท้จริง ให้คงสภาพความเป็นอยู่อย่างเดิมๆมากที่สุด
ผู้ขายวัตุดิบ
มีอำนาจในการต่อรองต่ำ เพราะธุรกิจไม่ได้ใช้อะไรที่หรูหรา แต่จะใช้สิ่งของที่มีอยู่ในหมู่บ้าน
และอาหารก็เป็นอาหารที่ทำจากพืชสวนครัวของชาวบ้าน
ลูกค้า / นักท่องเที่ยว
มีอำนาจในการต่อรองสูง อันเนื่องมาจากลูกค้าสามารถเลือกการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ได้หลายที่
จึงส่งผลให้ลูกค้ามีทางเลือกตัดสินใจ สามารถเปรียบเทียบราคา และข้อมูลต่างๆได้ โดยระบบอินเตอร์เน็ท
การเข้ามาของคู่แข่งขัน
เข้ามาได้ง่าย เนื่องจากสามารถนำวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านได้ทั่วประเทศไทย มาก่อเกิดให้มีคุณค่า
ทางจิตใจเพิ่มมากขึ้น
สินค้าทดแทน
มีมาก หลายรูปแบบอย่าง รีสอร์ทต่างจังหวัดที่ให้ความสะดวกสบาย แต่ยังคงใช้ธรรมชาติเช่นเดียว
กับธุรกิจโฮมสเตย์ อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ความทันสมัยต่างๆ ที่พร้อมให้บริการ


การวิเคราะห์ 4P
Product (สินค้า)
หมู่บ้านกะเหรี่ยงกองม่องทะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีอยู่เพียงไม่กี่หลังคาเรือน ตั้งอยู่บนเนินเขาด้านหน้ามีแม่น้ำรันตีไหลผ่านเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการใช้สอยของหมู่บ้าน ลักษณะบ้านเรือนเป็นบ้านไม้ไผ่สาน มุงด้วยแฝกหญ้าคา
โฮมสเตย์ ก็จะมีบ้านพักในลักษณะที่ใกล้เคียง เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
อย่างแท้จริง ภายในบ้านไม่มีการตกแต่งมาก สิ่งของในการอำนวยความสะดวกแทบจะไม่มี จะคงไว้ในรูป
แบบความเป็นอยู่เดิมๆให้มากที่สุด เพื่อที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสชีวิตพื้นบ้านเสมือนจริง
Price (ราคา)
โฮมสเตย์ หมู่บ้านกะเหรี่ยงกองม่องทะ
2 วัน 1 คืน ราคา 3,500 บาท พักได้ 5 ท่านต่อบ้านพักหนึ่งหลัง
(พร้อมอาหารเช้า)
5 วัน 4 คืน ราคา 11,000 บาท
(พร้อมอาหารเช้า)
(บ้านพัก สามารถพักได้ไม่เกิน 5 ท่าน)


Place (สถานที่)
ที่ตั้ง : อำเภอ สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี สถานที่ติดต่อ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ททท.ภาค.กลาง เขต 1 โทร.0-3451-1200 , 0-3451-2500 หรือ โทร.1672

Promotion (พิเศษ)
ลูกค้าสามารถเข้าพัก 5 วัน ทางโฮมสเตย์หมู่บ้านกะเหรี่ยงกองม่องทะ ลดให้ 25 % ทันทีวันนี้ถึง
31 ตุลาคม 2553 นี้


บรรณานุกรม

http://www.tourmuangkan.com
http://1081009.tourismthailand.org

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...