หนังสือสาร์นจากต่างดาว

Bestseller Britney Spear Midnight

Bestseller Britney Spear Midnight
น้ำหอมแบรนด์เนม ของแท้ 100% ถูกที่สุด

ร้านขายสตาร์วอร์


วิธีหาเงินเพิ่มรายได้

บล็อกเพื่อนบ้าน

# KonClip.com : ดู ละคร ย้อนหลัง,ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 9, ช่อง 11, TPBS, TV Online, คลิปผี

โพลิเมอร์ คือ อะไร , พอลิเมอร์ Polymer meaning

วันอาทิตย์, พฤษภาคม 06, 2555


ความหมาย โพลิเมอร์Polymer สารที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง เกิดจากการรวมกันของโมโนเมอร์ (Monomer) ชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดกันเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ที่มีหน่วยซ้ำหลายหน่วยมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะชนิดโคเวเลนต์ และมีสมบัติแตกต่างจากสารเคมีทั่วไป โดยเฉพาะในด้านการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ บางชนิดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเรียกว่า ไบโอโพลิเมอร์ เช่นยางธรรมชาติ โปรตีน เซลลูโลส และคาร์โบไฮเดรต บางชนิดได้จากการสังเคราะห์ เช่น โพลิโพรพิลีน โพลิเอทิลีน โพลิสไตรีน และโพลิเมทิลเมทาคริเลต “โพลิมอร์” มาจากคำกรีกสองคำ คือ poly แปลว่าหลายๆ หรือมาก และ mer แปลว่าหน่วยหรือส่วน หน่วยย่อยซ้ำ ๆ ของโมเลกุลที่เรียกว่า “เมอร์” และหากเป็นโมเลกุลที่มี “เมอร์” เพียง 1 หน่วยก็จะเรียกว่า“มอนอเมอร์” (Monomer) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของพอลิเมอร์อีกที

แบ่งตามเกณฑ์ที่พิจารณาแบ่ง
การแบ่งประเภทของพอลิเมอร์โดยพิจารณาจากแหล่งกำเนิด สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ
  1.1พอลิเมอร์ธรรมชาติ  พอลิเมอร์ประเภทเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่ แป้ง ไกลโคเจน เซลลูโลส (ทั้งสามชนิดนี้มีน้ำตาลกลูโคสเป็นมอนอเมอร์) โปรตีน (มีกรดอะทิโนเป็นมอนอเมอร์) DNA,RNA (มีกรดนิวคลีโอไทด์เป็นมอนอเมอร์) ยางธรรมชาติ เส้นใยธรรมชาติ เป็นต้น
1.2 พอลิเมอร์สังเคราะห์  พอลิเมอร์ประเภทนี้มนุษย์เป็นผู้สังเคราะห์ขึ้น ได้แก่ พลาสติกชนิดต่างๆ ยางสังเคราะห์ เส้นใยสังเคราะห์ เป็นต้น


2. การแบ่งประเภทพิจารณาจากส่วนประกอบ
สามารถแบ่งพอลิเมอร์ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 2.1 โฮโมพอลิเมอร์ (homopolymers) เกิดจากมอนอเมอร์ชนิดเดียวมาต่อกัน โฮโมพอลิเมอร์ธรรมชาติ ได้แก่ เซลลูโลส (มอนอเมอร์คือ กลูโคส) ยางธรรมชาติ (มอนอเมอร์คือไอโซพรีน) โฮโมพอลิเมอร์สังเคราะห์ ได้แก่ พอลีเอทิลีน (มอนอเมอร์คือ เอทิลีน) พอลีสไตรีน (มอนอเมอร์คือสไตรีน) เช่น มีมอนอเมอร์ เป็น A  จะได้โครงสร้าง คือ

2.2 โคพอลิเมอร์ (copolymers) หรือพอลิเมอร์ร่วม
เกิดจากมอนอเมอร์มากว่าหนึ่งชนิดมาต่อกัน
โคพอลิเมอร์ธรรมชาติ ได้แก่ พอลีเพปไตด์ หรือโปรตีน
(มอนอเมอร์คือ กรดอะมิโนชนิดต่างๆ)
โคพอลิเมอร์สังเคราะห์ ได้แก่ ไนลอน
(มอนอเมอร์คือ กรดอะดิปิกและเฮกซะเอทิลีนไดเอมีน)
พอลียูรีเธน
(มอนอเมอร์คือ 1,2-เอทิลีน ไดไอโซไซยาเนตและ1,2-เอทิลีน ไกลคอล) จะมีมอนอเมอร์มากกว่า 1 ชนิดมาต่อกัน คือ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...