หนังสือสาร์นจากต่างดาว

Bestseller Britney Spear Midnight

Bestseller Britney Spear Midnight
น้ำหอมแบรนด์เนม ของแท้ 100% ถูกที่สุด

ร้านขายสตาร์วอร์


วิธีหาเงินเพิ่มรายได้

บล็อกเพื่อนบ้าน

# KonClip.com : ดู ละคร ย้อนหลัง,ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 9, ช่อง 11, TPBS, TV Online, คลิปผี

แผนการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2012 - 2017

วันอาทิตย์, พฤษภาคม 01, 2554

1. คนที่มีภาระหน้าที่การงาน ต้องทำมาหากินก็ให้ทำงานไปตามปกติแต่
ให้คอยสังเกตสถานการณ์ เก็บเงินไว้ให้มากที่สุดเพื่อซื้ออุปกรณ์ของ
ใช้จำเป็นและเสบียงอาหารเตรียมไว้ในยามมีภัยพิบัติ อาจต้องซื้อที่ดิน
และบ้านใหม่ ผู้ไม่ประมาทควรเริ่มเตรียมกระเป๋าเป้สัมภาระทันที
ผู้เขียนเองยังต้องใช้เวลาเตรียมหลายเดือน เนื่องจากต้องค่อยๆคิดหา
สิ่งของที่จำเป็นในยามภัยพิบัติไทยยังไม่มีร้านขายอุปกรณ์สำหรับใช้ใน
ภัยพิบัติโดยเฉพาะ เช่น มีดพับ เข็มทิศ ชุดชูชีพ ไฟฉายแบบไม่ใช้ถ่าน 
ที่กรองน้ำแบบพกพาและอื่นๆ ต้องตระเวนหาหลายที่กว่าจะได้ครบ 
รายการอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมจะอยู่ในเนื้อหาของบทความนี้

2. ชะลอการซื้ออสังหาริมทรัพย์คือบ้านที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติรุนแรง
ได้แก่ กรุงเทพ ภาคกลางและภาคใต้จนกว่าจะพ้นช่วงภัยพิบัติ ถ้ามี
อยู่และขายได้ราคาดีก็อาจขายแล้วนำไปซื้อที่ดินในเขตพื้นที่ปลอดภัย
อาจเช่าบ้านอาศัยจนกว่าทุกอย่างจะมีความชัดเจนและปลอดภัย

3. ชะลอการซื้อของใช้ฟุ่มเฟือยซึ่งอาจขนย้ายไปได้ไม่หมดและจมอยู่ใต้
น้ำเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้น

4. ให้รักษาศีลและเร่งรัดการปฏิบัติธรรม ถือศีล 5 ทุกวันและถือศีล 8
ในวันพระ สวดมนต์ทุกวัน ฝึกการทำวิปัสสนากรรมฐานเพื่อฝึกสติ
รู้ตัว ฝึกเจริญมรณะสติหรือปลงอสุภซากศพ จิตจะได้เข้มแข็งกับการ
เจอภาพที่น่ากลัว ให้ทำบุญด้วยการปล่อยปลา บริจาคโลหิตเป็น
ประจำ ศึกษาธรรมะ ฝึกการปล่อยวางในขันธ์ 5 คือร่างกายและจิต
มีความเคารพในพระรัตนตรัย

5. แจ้งให้คนในครอบครัวทราบถึงเรื่องภัยพิบัติและวิธีเตรียมพร้อม ควร
จัดเตรียมอุปกรณ์เสบียงอาหารสำหรับตนเองและคนในครอบครัว แต่
ถ้าใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอย่าไปเถียงกันจะไม่เกิดประโยชน์ ให้เราคุย
เฉพาะคนที่เชื่อเพื่อวางแผนเตรียมเสบียงและที่หลบภัยนอกพื้นที่เสี่ยง
ควรอยู่ใกล้วัดเพื่ออาศัยพึ่งพุทธคุณ วัดที่มีพระอริยะเจ้าหรือพระบรม
สารีริกธาตุจะเป็นที่พึ่งเมื่อถึงคราวมีภัยพิบัติรุนแรง มีผู้แนะนำว่าตึกที่
สูงกว่า 3 ชั้นจะมีโอกาสถล่มเป็นอันตรายมาก คนแก่และเด็กควรให้
อพยพไปก่อน

6. ช่วงเวลาเสี่ยงเกิดภัยพิบัติ ตามคำพยากรณ์ระบุว่าอาจเกิดในช่วงปี
พ.ศ. 2555 - 2560 โดยเฉพาะปลายปีพ.ศ. 2555 เป็นต้นไปไม่ควร
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ควรย้ายออกไปแต่เนิ่นๆเท่าที่ทำได้ ผู้เขียนตั้ง
ข้อสังเกตว่าพระนักวิปัสสนาท่านมักพูดถึงนาคเมื่อพูดถึงภัยพิบัติ เช่น
นาคเล่นน้ำ นาคทำงาน นาคโก่งตัว บังเอิญว่าปี พ.ศ. 2555 - 2556
ตรงกับปีมะโรง หมายถึง พญานาค

7. คนที่ยังไม่ค่อยเชื่อให้รอดูสถานการณ์ไปก่อน แต่ต้องไม่ประมาท
สังเกตจากสิ่งแวดล้อม ท้องฟ้าและอาการผิดปกติของสัตว์ต่างๆ เช่น
นก งู หนู แมว หมา ปลาและอื่นๆ ปลอดภัยที่สุดคือรีบย้ายไปอยู่นอก
เขตพื้นที่เสี่ยง คนที่เชื่อควรเตรียมหาที่ทำงานและที่อยู่ชั่วคราวซึ่งอยู่
นอกเขตเสี่ยง เตรียมกระเป๋าและสัมภาระให้พร้อม คนแก่และเด็ก
เล็กให้ย้ายไปก่อนแต่เนิ่นๆ อาจถือเสียว่าย้ายไปชั่วคราวก่อนก็ได้ถ้า
ไม่มีอะไรค่อยย้ายกลับ สถานที่หลบภัยที่ดีคือวัดที่มีพระอริยะเจ้า
หรือพระปฏิบัติเคร่งครัดหรือมีพระบรมสารีริกธาตุ คนที่ยังไม่เชื่อ
อาจถือซะว่าลาพักร้อนหรือลาไปเที่ยวพักผ่อน โดยเฉพาะในช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2555 หรือ ค.ศ. 2012 อย่างไรก็ตามเมื่อใกล้ช่วงนั้นอาจ
มีคนอพยพมากจนทำให้การจราจรติดขัดและวุ่นวาย การอพยพที่ดี
คือการอพยพก่อนจะมีประกาศว่าจะเกิดภัยพิบัติ เพราะถ้าประกาศ
เมื่อไหร่คนอาจจะแตกตื่น

8. ให้ลองหาหนังสือ ภาพยนตร์และสารคดีที่เกี่ยวกับภัยพิบัติและการเอา
ตัวรอดในภัยพิบัติมาดู เพื่อศึกษาสถานการณ์และซักซ้อมความเข้าใจ
ก่อนเผชิญสถานการณ์จริง ภาพยนตร์ที่แนะนำคือ The Day After
Tomorrow, Cast Away, The Road สารคดี Man vs. Wild ส่วนเรื่อง
2012 อาจไม่ค่อยได้ความรู้

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ปี พ.ศ.2555 จะเกิดโรคระบาด และ อากาศเป็นพิษ สารพิษต่างๆจะระเหยขึ้นมาจากใต้ดินเพราะภาวะโลกร้อน จะระเหยขึ้นมาติดตามพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานกัน บ้างก็สูดสารพิษเข้าไปจนขาดใจตายไปอย่างไม่รู้ตัวเลยทีเดียว

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...